Tranås kommun

Våld i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill. /Per Isdal

Om du är utsatt för våld, eller är orolig för någon annan som är utsatt för våld, finns stöd och hjälp att få. Om du behöver någon att prata med eller någon att fråga om råd, finns ett flertal olika ställen som du kan vända dig till.

Om du behöver akut hjälp, ring 112. Om du vill göra en polisanmälan, ring 114 14.  

Socialtjänsten i Tranås arbetar för att erbjuda hjälp och stöd om du lever i en relation som innehåller våld. Vuxenteamets öppenvård i Tranås erbjuder fem frivilliga anonyma samtal om du behöver rådgivning eller tillfälligt stöd.

Om du behöver hjälp att bryta en relation eller är i behov av någon annan typ av hjälp utifrån våldsutsatthet behöver du träffa en socialsekreterare. Om du redan har en socialsekreterare i kommunen tar du kontakt med denne, om inte så ringer du Vuxenenhetens socialsekreterare och gör en ansökan om hjälp.

 


 

Kontakt

Socialtjänsten

Socialsekreterare på Vuxenenheten

Tfn (reception): 0140-681 36

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 8:30-9:30

Senast ändrad:  2019-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR