Tranås kommun

Våld i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill. /Per Isdal

Om du är utsatt för våld, eller är orolig för någon annan som är utsatt för våld, finns stöd och hjälp att få. Om du behöver någon att prata med eller någon att fråga om råd, finns ett flertal olika ställen som du kan vända dig till.

Om du behöver akut hjälp, ring 112. Om du vill göra en polisanmälan, ring 114 14.  

Socialtjänsten i Tranås arbetar för att erbjuda hjälp och stöd om du lever i en relation som innehåller våld. Vuxenteamets öppenvård i Tranås erbjuder fem frivilliga anonyma samtal om du behöver rådgivning eller tillfälligt stöd.

Om du behöver hjälp att bryta en relation eller är i behov av någon annan typ av hjälp utifrån våldsutsatthet behöver du träffa en socialsekreterare på Utredningsenheten - Barn, unga & vuxna för att ansöka om stöd.

Alternativ till våld, ATV - Jönköpings län

Mår du dåligt efter att ha varit utsatt för våld i en nära relation, trots att relationen är avslutad?

Har du jobbiga minnesbilder? Svår att koncentrera dig? Tappat livsglädjen?

Det finns hjälp att få.

ATV Jönköpings län erbjuder psykologisk behandling för personer som kommit ur en relation där det förkommit våld men har utvecklat en lindrig till måttlig psykisk ohälsa på grund av tidigare utsatthet för våld i nära relation.

Behandlingen kan innehålla bland annat:

  • Fördjupad kunskap om hur våldet påverkat tankar, känslor och beteenden.
  • Metoder för att skapa en fungerande vardagsstruktur, med syfte att hitta en yttre och inre balans.
  • Strategier för att hantera svåra känslor, kroppslig anspänning, minnesbilder och/eller besvärande tankar.
  • Terapeutiskt arbete med att hantera traumatiska minnen eller bearbetning av våldshändelser om de fortfarande påverkar negativt.

Har du utövat våld i en nära relation? Fått utbrott? Blivit för arg?

Upplever du själv eller din närstående att du kan bli skrämmande eller kränkande i er relation?
Skapar din svartsjuka problem i nära relationer? Har du varit våldsam?
Blir du för arg och får utbrott som du ångrar efteråt?

Den som har någon form av skrämmande, kränkande eller skadande beteende i en nära relation kan få behandling på Alternativ till våld - ATV Jönköpings län.

Kontaktuppgifter

ATV Jönköpings län är en del av Rehabiliteringscentrum i Region Jönköpings län. Om du vill komma i kontakt med ATV ska du kontakta Rehabiliteringscentrum Jönköping, de har ett regionövergripande ansvar.

Rehabiliteringscentrum Jönköpings län
Tel: 010- 241 10 10
rehabiliteringscentrum.jonkoping@rjl.se

Läs mer om olika typer av övergrepp och våld i nära relation på 1177.se
Kontakt

Socialtjänsten

Socialsekreterare på

Utredningsenheten - Barn, unga & vuxna

Tfn (reception): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30

Senast ändrad:  2021-01-31

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR