Tranås kommun

Vuxenteamets öppenvård


Har du tappat kontrollen?

Upplever du att du själv eller någon i din närhet har problem med att hantera alkohol, missbrukar narkotika/mediciner eller har tappat kontrollen över spel om pengar?

På Vuxenteamets öppenvård erbjuds Tranås kommuns invånare olika former av kostnadsfri hjälp och stöd:

  • Informationssamtal - Tre enskilda samtal av rådgivande karaktär.
  • Individuella behandlingskontakter - Enskilda behandlingssamtal, råd, miljöterapeutiskt arbete och socialt stöd.
  • Återfallsprevension - enskild och i grupp
  • HAP - Haschavvänjningsprogrammet
  • Previct - tekniskt hjälpmedel för beroendevård
  • Drogtester
  • Anhörigstöd - Samtal för dig som anhörig.

För att få veta mer om Vuxenteamets verksamhet eller få råd om din situation nås Vuxenteamets personal i första hand via socialtjänstens reception. Om du vill göra en ansökan om vård eller behandling på Vuxenteamet eller om du har behov av vård på behandlingshem behöver du ta en kontakt med en socialsekreterare som arbetar på Vuxenenheten och göra en ansökan. Är du orolig för någon i din närhet och vill göra en orosanmälan tar du även då en kontakt med Vuxenenheten.

Medicinsk missbruksvård

Om du behöver medicinsk rådgivning och kontakt, så får du vända dig till den vårdcentral där du är listad.
Kontakt

Vuxenteamets öppenvård

Tfn: 0140-681 00
Besöksadress: Norra Storgatan 101
(OBS! Tidsbokning krävs.)

Socialsekreterare på

Utredningsenheten - Barn, unga & vuxna

Tfn (växel): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30

Senast ändrad:  2021-05-17

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR