Tranås kommun

Våld och övergrepp

Våld kan vara fysisk misshandel som slag, sparkar och knuffar. Våld kan också vara psykiskt. Att hota, skrämmas, kalla personen för saker som det upplever kränkande och sårande, att ständigt kritisera eller avvisa är exempel på psykisk misshandel. I Sverige är det förbjudet att slå barn i alla former. Det finns flera lagar som skyddar barn mot misshandel och övergrepp. I föräldrabalken, brottsbalken och socialtjänstlagen finns bestämmelser mot misshandel av barn.

Våld mot barn är olagligt

Alla former av våld mot barn skadar barn allvarligt. Om det är barnets förälder som misshandlar, fysiskt eller psykiskt, kan det skada barnets trygghet och självkänsla extra djupt. Det är också vanligt att barns oro och sorg tar sig fysiska uttryck som till exempel ont i huvudet, ont i magen eller får svårt att sova.

Våld i hemmet

Våld i hemmet kan vara fysiskt, det vill säga bestå av slag, knuffar, sparkar eller strypgrepp. Våld eller misshandel kan också vara psykisk. Exempel på psykisk misshandel är verbala hot och nedlåtande uttryck. Såväl fysisk som psykisk misshandel skrämmer och skadar barn.

Visar tecken på oro

Barn och ungdomar som upplever våld i hemmet kan visa tecken på oro, ångest, nedstämdhet och aggressi-vitet i större omfattning än barn i allmänhet. En del plågas av återkommande minnesbilder, till exempel när de ska sova. Det är viktigt att barn och ungdomar får hjälp med sina upplevelser och de känslor som hör ihop med vad man har sett och hört.
 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR