Tranås kommun

Skolfrånvaro

Skolfrånvaro kan uppstå av flera olika anledningar och oftast behöver dessa barn och ungdomar någon form av hjälp från både hem och skola. Det kan börja med att barnet/ungdomen stannar hemma mer, för att till slut inte gå till skolan alls.

Vad är orsaken

Bakgrunden kan till exempel vara att barnet har blivit mobbad utan att någon har upptäckt det, eller inte har fått den hjälp i skolan som han eller hon hade behövt. Ibland kan det vara så att barn och ungdomar med mycket hög begåvning stannar i hemmet. De kan ha känt att undervisningen inte angår dem. Andra som kan bli kvar hemma är dem som har en funktionsnedsättning, till exempel autism. Ofta behöver de här barnen eller ungdomarna få hjälp från både hemmet, skolan och socialtjänsten.

Senast ändrad:  2018-06-04

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR