Tranås kommun

Hedersrelaterat våld

Lever du i en familj eller släkt där du är utsatt för våld, kontroll och hot? Är ditt livsutrymme begränsat? Då kanske du lever i ett sammanhang som är präglat av tänkande kring heder. Om du behöver prata med någon om hur du har det, finns flera sätt att ta kontakt. Går du i skolan kan en kurator, skolsköterska eller annan personal på din skola vara en första kontakt. Ett annat alternativ är att kontakta ungdomsmottagningen.

Hedersrelaterat våld är handlingar som motiveras med att den som utsätts har skadat familjens heder. Våldet kan utövas av flera personer och sanktioneras av familj/släkt. Den centrala tanken är att kollektivets heder är kopplat till kvinnornas sexualitet. Hedersvåld kan drabba både kvinnor och män, flickor och pojkar.

Känner du igen dig i något av dessa påståenden:

 • Du blir kontrollerad eller tvingas kontrollera någon i familjen
 • Du får inte vara med på alla lektioner i skolan
 • Du får inte delta i SFI-undervisning
 • Du får inte gå ut själv
 • Du har krav på att vara oskuld innan giftermål
 • Du får inte välja eller ha pojkvän/flickvän/partner
 • Du blir tvingad eller pressas att gifta dig
 • Du blir hotad att föras bort till utlandet
 • Du blir hotad och/eller dödshotad
 • Du blir kränkt och/eller slagen
 • Du blir utfryst från familjen om du inte gör det som förväntas av dig
 • Du får inte bestämma över din framtid eller utformningen av ditt liv själv

Kontakt

Kommunens växel

Om du har behov av stöd från socialtjänsten så ring kommunens växel så kopplar de dig vidare.
Tfn: 0140-681 00

Är du barn eller ungdom kan du även kontakta ungdomsmottagningen:
Tfn: 010-243-9609

Senast ändrad:  2020-11-23

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR