Tranås kommun

Att vara kontaktperson

Det kan finnas många olika anledningar till att ett barn eller en ungdom beviljas stöd i form av en kontaktperson. Ofta behöver barnet/ungdomen en extra vuxen som har tid att lyssna, stimulera, vägleda och visa andra alternativa sätt att vara. Även vuxna kan ibland behöva extra stöd i tillvaron.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Att vara kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en ungdom,  oftast en gång i veckan under några timmar. Syftet med träffarna kan vara att bryta isolering, hjälpa till att hitta olika fritidsaktiviteter, stärka självkänslan eller "bara prata". Innehållet i träffarna beror på barnets/ungdomens behov.

Vi ställer inga formella krav på utbildning. Däremot att du är frisk, har stabil ekonomi och tid att kunna träffa barnet/ungdomen regelbundet. I mötet ska du vara närvarande och kunna lyssna och diskutera det han/hon behöver prata om. Vi vill helst att en kontaktperson är 25 år eller äldre. Uppdraget som kontaktperson kan pågå under kortare eller längre tid.

En utredning måste göras

Innan du blir  kontaktperson utreds du genom  samtal, en intervju och registerkontroller. Allt för att lära känna dig och säkerställa barnets bästa.​

Barn/ungdomars problematik och behov ser olika ut och det är viktigt att rätt barn/ungdom får rätt kontaktperson. Detta innebär att det ibland tar tid innan vi ber dig ta ett uppdrag som kontaktperson.

Ekonomisk ersättning

Som kontaktperson får du en ersättning för ditt uppdrag i form av ett arvode och en omkostnadsersättning. Ersättningen regleras i ett avtal mellan kontaktpersonen och socialtjänsten. Barnet/ungdomen är försäkrad genom Tranås kommun under den tid som ni träffas.

Fyll i intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli kontaktperson, fyll i intressanmälan till höger eller kontakta familjehemssekreterarna på telefon eller mail om du vill veta mer.

Kontakt

Socialtjänsten

Ida Lövlin Vistrand
Familjehemssekreterare
Tfn: 0140-686 50

Martina Hovbrandt
Familjehemssekreterare
Tfn: 0140-687 46

Senast ändrad:  2021-02-02

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR