Tranås kommun

Familjeverksamheten i Tranås

En bra relation mellan barn och förälder är den bästa grunden för att klara utmaningar när de kommer. Med öppenhet och tillit är det enklare att gemensamt upprätthålla goda vardagsvanor i familjen, hantera stress och klara andra utmaningar.

Vi finns för dig som är förälder, barn eller ungdom och som vill ha hjälp med att förändra en livssituation som du upplever problematisk. Vår målgrupp är familjer bosatta i Tranås och som har barn eller ungdomar under 20 år.

Vår målsättning

Målet med vår verksamhet är att främja barn och ungas utveckling genom att tidigt förebygga och behandla problem som kan uppstå i en familj, till exempel i relationen mellan föräldrar och barn/unga. Med tidiga insatser förhindras onödiga konflikter och negativa konsekvenser.

Familjebehandling

Familjebehandling riktar sig till familjer med något uttalat problem som påverkar hela familjesystemet. Insatsen innefattar samtal i olika former. Det kan vara samtal med hela familjen, föräldrasamtal och/eller enskilda samtal och föräldrasamtal. Samtalen syftar till att familjen ska hitta nya strategier för att få en bättre situation för barnet eller ungdomen i hemmet.

Enskilda samtal med barn- och ungdomar.

Vi träffas i Familjeverksamhetens lokaler eller i hemmet.

Behandlingssamtal och provtagning för ungdomar som brukar alkohol eller narkotika erbjuds via kommunens mottagning VILJA.

Familjeverksamheten arbetar på uppdrag av Barn och Familjeenhetens handläggare då det krävs ett bistånd för att få del av behandling.

Du kan också ringa Familjeverksamheten för rådfrågning telefontid tisdagar 8-9 tfn 0140 - 68823

        


Kontakt

Familjeverksamheten

Familjecentralen/Storgatan 30
573 32 Tranås

Tfn: 0140-688 70

Tisdagar kl. 08:00-09:00


Barn och familjeenheten

Storgatan 22

573 82 Tranås

Tfn: 0140-681 00 (växeln)

Mån - fre 08:00 - 16:00

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR