Tranås kommun

Att vara familjehem

Ett barn eller en tonåring kan ibland behöva bo en kortare eller längre tid i ett annat hem. Det kan bero på föräldrarnas oförmåga att klara av föräldrarollen eller på den ungas egna beteende.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att man under en kortare eller längre tid tar emot ett barn som familjemedlem. Man blir inte barnets vårdnadshavare, men däremot tar man över förälderns ansvar för vård och fostran under tiden som placeringen fortgår. Målet är att varje familjehemsplacerat barn ska kunna flytta hem till sina föräldrar igen.

Viktigt med samarbete

När man tar emot ett barn innebär det att man är villig att samarbeta med såväl barnets föräldrar som socialtjänstens personal. Samarbetsförmåga hos familjehemmet är en mycket viktig faktor. Inga formella krav eller krav på utbildning ställs på familjehemmet. Däremot att familjen är frisk, har stabil ekonomi och utrymme i bostaden. Ett familjehem kan vara på landet, i tätort, i hus eller i lägenhet. Föräldrarna kan vara gifta, sambos eller ensamstående.

Tid och engagemang

Det är viktigt att familjehemsföräldern har förståelse för barnets utsatthet och har tålamod med barnets känslor. Det placerade barnet kommer att behöva mycket av familjens tid och engagemang. Det är oerhört viktigt att hela familjen är positiv till uppdraget.

En utredning måste göras

Innan ni blir ett familjehem utreds ni genom hembesök, intervju och registerkontroller. Allt för att lära känna er och säkerställa barns bästa.
Det är av yttersta vikt att rätt barn kommer till rätt familj då det kan bli ett stort trauma för barnet att byta familjehem. Detta innebär att det ibland tar tid innan vi ber er ta ett uppdrag som familjehem.

Ekonomisk ersättning

Familjehemmet får ett arvode för sitt uppdrag. De får också en omkostnadsersättning som täcker kostnaderna för det som barnet behöver. Ersättningen regleras i ett avtal mellan familjehemmet och socialtjänsten.

Barnet är försäkrat genom Tranås kommun dygnet runt under placeringstiden.

Fyll i en intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli familjehem vänder du dig till Familjehemsresursen Jönköpings län som är en gemensam verksamhet för kommunerna i länet. Familjehemsresursen rekryterar och grundutbildar familjer som vill bli familjehem.
Vill du veta mer om vad ett uppdrag kan innebära och vilka behov av familjehem som finns i kommunerna kan du göra en intresseanmälan här på hemsidan.


Kontakt

Formulär

Senast ändrad:  2021-05-31

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR