Tranås kommun

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kostar 260 kr per månad (2020). Avgiften räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Avgiften kan bli lägre om du inte har något avgiftsutrymme för denna kostnad.

Beräkning av avgiftsutrymme

Så här beräknar du avgiftsutrymmet:
  
Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital mm)
   - skatt
   - nettohyra (= hyra — eventuellt bostadstillägg)
   - minimibelopp (5 339 kr/ensamstående eller 4 512 kr/sammanboende person)
   - eventuellt individuellt förbehållsbelopp 
___________________________________
   = AVGIFTSUTRYMME

Är du gift så beräknas avgiftsutrymmet på 50 % av era gemensamma inkomster och kostnader.

Individuellt förbehållsbelopp

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, utgifter för hjälpmedel, arbetsresor mm.

Blanketten "Inkomstförfrågan" lämnas in för beräkning av avgiftsutrymme och där ansöker du även om individuellt förbehållsbelopp. (Den finns att ladda ned på hemsidan under "E-tjänster".)


Aktuellt prisbasbelopp 2020: 47 300 kr.


Kontakt

Bergets larmgrupp

Tfn: 0140-688 76

Yvonne Lennartsson
Enhetschef
Tfn: 0140-681 59

Biståndshandläggare på Vuxenenheten

Tfn växel: 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 8:30-9:30

Senast ändrad:  2019-12-28

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR