Tranås kommun

Extra trygghet i vardagen

Den som anser sig behöva extra trygghet i vardagen kan få ett trygghetslarm. Detta är en larmknapp som är ansluten till en trygghetstelefon. Vid ett larm svarar en person som vid behov kontaktar en larmpatrull som gör ett besök hos den behövande om det behövs.

Även för yngre

Alla som uppnått 65 år har rätt att erhålla ett trygghetslarm. Yngre personer kan få trygghetslarm efter särskild prövning. Kostnaden för larmet debiteras enligt särskild taxa, för närvarande 262 kronor per månad (2021). Avgiften räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Fungerar larmet?

Är du osäker på om ditt trygghetslarm fungerar, så prova gärna att larma. Att testa sitt trygghetslarm kostar inget.

Ansökan

Du ansöker om trygghetslarm via länkarna nedan. Antingen via e-tjänsten eller via blanketten som du skriver ut och fyller i för hand.

Du behöver även fylla i blanketten "Medgivande till installation av dörrlås med Carelock".

Ansökan trygghetslarm e-tjänst

Ansökningsblankett trygghetslarm

Medgivande till installation av dörrlås


Kontakt

Larmgruppen

Tfn: 0140-682 70

Pia Rosenlöw Posch
Enhetschef
Tfn: 0140-682 82

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn växel: 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 8:30-9:30

Senast ändrad:  2021-07-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR