Tranås kommun

Medgivande till installation av dörrlås med Carelock


När dörrlås ska installeras kontakta: * (obligatorisk)
När dörrlås ska installeras kontakta:Jag har tagit del av informationen angående dörrlås: * (obligatorisk)
Jag har tagit del av informationen angående dörrlås:

Jag ger härmed samtyckte till installation av dörrlås: * (obligatorisk)
Jag ger härmed samtyckte till installation av dörrlås:

Jag har förstått att jag som kund ansvarar jag för de delar som nedmonteras vid installation av lås och förvarar dessa i mitt hem och att de finns tillgängliga den dagen låset ska återställas. I annat fall bekostas detta av mig. Vänligen för vara delarna i ditt städskåp. * (obligatorisk)
Jag har förstått att jag som kund ansvarar jag för de delar som nedmonteras vid installation av lås och förvarar dessa i mitt hem och att de finns tillgängliga den dagen låset ska återställas. I annat fall bekostas detta av mig. Vänligen för vara delarna i ditt städskåp.

Hantering av personuppgifter * (obligatorisk)
Hantering av personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR: https://www.tranas.se/gdpr

Kontakt

Larmgruppen

Tfn: 0140-682 70

Pia Rosenlöw Posch
Enhetschef
Tfn: 0140-682 82

Senast ändrad:  2021-08-30

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR