Tranås kommun

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kostar 262 kr per månad (2021). Avgiften räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Avgiften kan bli lägre om du inte har något avgiftsutrymme för denna kostnad.

Beräkning av avgiftsutrymme

Så här beräknar du avgiftsutrymmet:
  
Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital mm)
   - skatt
   - nettohyra (= hyra — eventuellt bostadstillägg)
   - minimibelopp (5 373 kr/ensamstående eller 4 540 kr/sammanboende person)
   - eventuellt individuellt förbehållsbelopp 
___________________________________
   = AVGIFTSUTRYMME

Är du gift så beräknas avgiftsutrymmet på 50 % av era gemensamma inkomster och kostnader.

Individuellt förbehållsbelopp

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, utgifter för hjälpmedel, arbetsresor mm.

Blanketten "Inkomstförfrågan" lämnas in för beräkning av avgiftsutrymme och där ansöker du även om individuellt förbehållsbelopp. (Den finns att ladda ned på hemsidan under "E-tjänster".)


Aktuellt prisbasbelopp 2021: 47 600 kr.


Kontakt

Larmgruppen

Tfn: 0140-682 70

Pia Rosenlöw Posch
Enhetschef
Tfn: 0140-682 82

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn växel: 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 8:30-9:30

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR