Tranås kommun

Boendestöd 

Boendestöd är en insats som beviljas som ett individuellt behovsprövat bistånd. Biståndsbeslutet är alltid tidsbegränsat och omprövas regelbundet eller om förhållanden förändras.

Boendestöd är en socialpedagogisk insats som ges till personer med eget boende. Syftet är att öka personens möjlighet till att aktivt delta i samhället samt ge stöd och struktur för att klara av vardagsuppgifter. Insatsen innebär ett professionellt stöd och bygger på egenansvar hos mottagaren av insatsen, vilket är avgörande för att resultatet ska bli bra och långsiktigt. Personalen arbetar med individen, inte åt individen.

Målgrupp

Personer mellan 18-65 år med psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionshinder, personlighetsstörningar, utvecklingsstörning och/eller psykosociala problem.

 

 

Kontakt

Socialtjänsten

Handläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn (reception): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30


Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR