Tranås kommun

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Inom socialtjänsten i Tranås finns Aspagården som är ett särskilt boende för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och psykossjukdom. Vi har 15 lägenheter, fördelade på två olika hus. Verksamheten bygger på alla människors lika värde samt en tro att alla har egna resurser, men kan behöva stöd o att frigöra dessa. Hjälpen kan exempelvis bestå i att få stöd i vardagen för att kunna leva och delta i samhället på lika vilkor som vem som helst. Boendet har bemanning dygnet runt. Det långsiktiga målet med boende på Aspagården är att man så småningom ska klara att ha ett eget boende "på stan", kanske då med boendestöd som du kan läsa mer om nedan.

I boendet hyr man sin lägenhet i andra hand via socialtjänsten. Verksamheten utförs i nära samarbete med öppna psykiatriska mottagningen här i Tranås och de boende har tillgång till psykiatrisk sjuksköterska flera dagar i veckan. Mottagningens psykiatriker är oftast behandlande läkare till de boende.

För att komma ifråga för boende på Aspagården måste man få beslut av biståndshandläggare som gör utredning och tar beslut om du kan omfattas av ett sådant beslut. Ett sådant beslut är normalt tidsbegränsat.

 

Kontakt

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning


Tfn (reception): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30


Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR