Tranås kommun

Avgifter för boendestöd

Här nedan kan du läsa om vad som gäller avgifter för boendestöd. 

Avgiften är uppdelad i fem olika insats-/händelsenivåer (1-5). Avgiften beräknas med viss % av avgiftsutrymmet.

Avgifterna räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet. 

Insatsnivå

%

Max kr

Frekvens

Insatsnivå 1

45%

684 kr

Insats/Händelse ca 1 gång/vecka

Insatsnivå 2

65%

1 326 kr

Insatser/Händelser ca 2-4 ggr/vecka

Insatsnivå 3

75%

1 904 kr

Insatser/Händelser ca 1 gång/dag

Insatsnivå 4

85%

2 033 kr

Insatser/Händelser ca 2-3 ggr/dag

Insatsnivå 5

90%

2 138 kr

Insatser/Händelser ca 4- ggr/dag


Beräkning av avgiftsutrymme

Så här beräknar du avgiftsutrymmet:

Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital mm)
 -
skatt
 - nettohyra (= hyra – eventuellt bostadstillägg)
- minimibelopp (5 851 kr/ensamstående 60 år och yngre eller
   5 019 kr/sammanboende person 60 år och yngre)
- eventuellt individuellt förbehållsbelopp
___________________________________
= AVGIFTSUTRYMME

Är du gift så beräknas avgiftsutrymmet på 50 % av era gemensamma inkomster och kostnader.

Individuellt förbehållsbelopp

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, utgifter för hjälpmedel, arbetsresor mm.

Blanketten "Inkomstförfrågan" lämnas in för beräkning av avgiftsutrymme och där ansöker du även om individuellt förbehållsbelopp.

Maxtaxans regler

Du kan aldrig betala mer än 2 138 kr/mån (2021) för service och omvårdnad, trygghetslarm, boendestöd samt hälso- och sjukvårdsavgift. Du kan heller aldrig betala mer än ditt avgiftsutrymme för dessa avgifter.

Maxtaxan räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Tillfällig nedsättning av avgift (avbrottsregler)

Avbrott i boendestödet beräknas per dag vid inläggning på sjukhus samt vid planerad frånvaro om minst sju (7) dagar om du meddelat avbrottet minst tre dagar i förväg.


Kontakt

Frågor om avgifter

Ulla-Britt Blomgren

Avgiftshandläggare
Tfn: 0140-687 09
Tisdagar och torsdagar kl 8-16.


Senast ändrad:  2021-01-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR