Tranås kommun

God man för ensamkommande flyktingbarn

Barn som kommer ensamma till Sverige har rätt till en god man som kan företräda dem i ekonomiska och personliga frågor.

Vem räknas som ensamkommande barn?

Den som är under 18 år och har kommit till Sverige utan sina föräldrar, eller någon annan ansvarig vuxen, och som inte har fått uppehållstillstånd, är ett ensamkommande barn. Man räknas även som ett ensamkommande barn om man har kommit hit med en förälder eller annan ansvarig vuxen, och sedan lämnats ensam innan man har fått uppehållstillstånd. 

Vad gör en god man?

Gode mannen företräder barnet både som vårdnadshavare och förmyndare. Det innebär att han eller hon ansvarar för och företräder barnet i både personliga och ekonomiska frågor. Gode mannen ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och har inte heller någon försörjningsplikt.

Gode mannen ska se till att barmet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd) samt se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det. 

Vem utser och kontrollerar gode män?

Det är överförmyndarenheten i Tranås kommun som utser en god man för ensamkommande barn som vistas i kommunen. Enheten ansvarar också för tillsynen över dessa gode män.

Vill du bli god man?

För att bli god man i Tranås krävs att medverkar på ett informationsmöte som överfömyndarenheten inbjuder till. Du ska också bli "godkänd" i enhetens lämplighets-prövning. Dessa krav är ett sätt för Tranås kommun att kvalitetssäkra rekryteringen av gode män och att skapa goda förutsättningar för dig som god man att utföra ditt uppdrag.

Som god man för ensamkomande barn ska du även uppfylla följande krav:

  • Du ska utan begränsningar behärska det svenska språket och själv vara bevandrad i det svenska samhället.
  • Du ska vara mellan 25-75 år.
  • Du får ej ha betalningsanmärkningar eller förekomma i belastningsregistret eller i socialregistret.

Från dessa krav görs inga undantag.

Om du har frågor om uppdraget är du alltid välkommen att kontakta överförmyndarenheten, kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Kontakt

Överförmyndarenheten

Expedition: Storgatan 22
Telefontid: Mån - fre kl. 10.30-11.30

Tfn: 0140-683 21

Besökstid: Mån, tis - fre kl 10.30 - 11.30

Tisdagar endast bokade besök.

Överförmyndare: Jan Gustavsson (M)
Överförmyndarens ersättare: Håkan Joelsson (S)

Handläggare:


Torbjörn Strand

Marie JismyrSenast ändrad:  2020-03-23

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR