Tranås kommun

Tranås kommuns hemtjänst

Verksamhetsbeskrivning och inriktning

Tranås kommuns hemtjänst har lång erfarenhet av alla insatser du beviljas i ditt hem. Vår hemtjänst har ett tätt samarbete med kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Både vi som arbetar inom hemtjänsten och de andra professionerna som du kan behöva hjälp ifrån finns samlade under ett och samma tak, Vårdnavet. Det tycker vi är en stor fördel! Vi utför insatser dygnets alla timmar och ansvarar för vår egen, samt alla privata utförares, nattillsyn och larmorganisation. Med Tranås kommuns egenregi som utförare får du en helhetslösning och har samma utförare för alla dina insatser.

Värdegrund

Vår vision är att erbjuda Sveriges bästa hemtjänst där alla kunder erbjuds trygghet, kontinuitet och ett personligt kontaktmannaskap. Vi arbetar efter Tranås kommuns gemensamma värdegrund Ledstjärnan. Det innebär att vi strävar efter att alltid ha dig i centrum, kvalité i det dagliga mötet som sker mellan dig och omvårdnadspersonalen. För oss är det viktigt att tillsammans med dig hitta lösningar så din vardag underlättas. I samråd med personalen i din hemtjänstgrupp har du möjlighet att påverka hur insatserna planeras och utförs.

Antal anställda

I Tranås kommuns egen regi arbetar ca 135 medarbetare. Alla medarbetare tillhör sedan en mindre arbetsgrupp vilken representerar något av våra geografiska områden i kommunen. Arbetsgruppernas storlek varierar.

Tilläggstjänster

Som kommun kan vi av konkurrensskäl inte erbjuda några tilläggstjänster.

Vi finns i följande geografiska områden

Alla områden i Tranås kommun.

Personalens erfarenhet och kompetens

Tranås kommuns hemtjänst har en hög andel utbildade undersköterskor. Detta innebär att vi kan ta ansvar för de olika uppdrag sjuksköterskorna delegerar till oss. Medarbetarna har bland annat kompetens inom områdena demensvård, palliativvård, psykiatri samt socialstyrelsens värdegrund inom äldreomsorgen.

Vid rekrytering tillämpas rätten till heltid samtidigt finns ett jämställdhetsperspektiv och mångfaldsperspektiv i fokus då nya undersköterskor rekryteras.

Språk

Alla våra medarbetare pratar svenska. Flera av våra anställda har även andra språkkompetenser vilket kan vara en fördel för dig som kund då vi kan ha möjlighet att möta dina behov när det gäller detta.

Kontakt

Tranås kommuns hemtjänst

Vårdnavet, Västra vägen 5
573 82 Tranås

Verksamhetsansvarig

Maria Johansson
Tfn: 0140-687 68

Senast ändrad:  2021-05-20

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR