Tranås kommun

Villkor för förenklad biståndsbedömning

Villkoren för att kunna få hemtjänst via förenklad biståndshandläggning innebär ett behov endast av serviceinsatser (inget omvårdnadsbehov såsom personlig hygien, toalettbestyr, matning eller förflyttning). Det innebär att om ditt behov inte kan täckas av insatserna så som de beskrivs nedan så kommer en traditionell utredning av ditt behov att göras.

Hushållsgemenskap

Sammanboende har ett gemensamt ansvar för de praktiska sysslorna i hemmet, varför en ansökan om service avslås om bara den ena personen i hushållet har detta behov. Det är bara i ensamhushåll eller när båda personerna i hushållet har behov av service som service kan beviljas. Om båda personerna i hushållet har behov av service beviljas detta till båda.

Avlösning

Avlösning är den insats som syftar till att avlasta en anhörig som vårdar sin närstående i ordinärt boende. Insatsen ger den anhörige möjligheten att kunna lämna hemmet för ärenden eller egen tid. Avlösning i hemmet innebär att personal från hemtjänsten kommer hem och tillfälligt tar över omvårdnadsansvaret.

Insatsen kan beviljas max 8 timmar per månad utan föregående behovsprövning. Varje avlösningstillfälle ska vara minst 2 timmar. Det går inte att spara den beviljade tiden från en månad till en annan.

Avlösning i hemmet kan beviljas vardagar 8.00–21.00. Övrig tid, det vill säga vardagar 21.00-08.00 och helger, kan avlösning beviljas i mån av tillgänglig personal.

Avlösning är avgiftsfritt de 8 första timmarna per månad.

Inköp

Inköp syftar till att du ska få dagligvaror inköpta, hemlevererade och eventuellt inplockade i kylskåp och skafferi. Du kan även få hjälp med att skriva inköpslista. Inköp görs endast i en mataffär. Inköp ska göras med kortköp. Kontanter hanteras inte.

Inköp beviljas max en gång i veckan.

Matdistribution

Du kan välja leverans av lunchlåda 7 dagar i veckan eller vid enstaka tillfällen, dock minst 3 gånger i veckan. Du kan välja mellan två maträtter varje dag och det finns möjlighet att få specialkost. Maten tillagas och levereras på vardagar av kommunens kostavdelning.

Momsfri mat

Momsfri mat innebär att du får subventionerad kostnad för en måltid på Bergets restaurang. Restaurangen har öppet 7 dagar i veckan, måndag-söndag.

Samhällsärenden

Insatsen syftar till att stödja dig att genomföra ärenden i samhället, exempelvis post-, bank- och apoteksärenden. Ärenden av mer personlig karaktär eller som har karaktär av fritids- och/eller kulturintresse, exempelvis hårklippning, biblioteket, ska inte utföras inom ramen för denna insats. Den enskilde ska kunna genomföra de för ärendet avgörande, juridiska aspekterna själv, exempelvis skriva under blanketter och knappa in koder. Innan insatsen beviljas ska alternativa möjligheter, exempelvis betalning via internet, autogiro, hemleverans av läkemedel eller hjälp av anhörig/god man, ha undersökts och uteslutits.

Samhällsärenden beviljas max 2 gånger i månaden.

Städ

Som skälig levnadsnivå bedöms att som mest 2 rum samt kök och badrum blir städade. För sammanboende som har skilda sovrum bedöms som skälig levnadsnivå att 3 rum samt kök och badrum blir städade. I städning ingår att plocka iordning, damma, sopa, dammsuga, torka av golv, rengöra badrum, toalett och kök samt städa och diska upp efter matlagning samt att städa av i måltidsutrymmen, både i kök där maten lagats men även där maten ätits. Städning kan även innefatta att bädda rent, avlägsna avfall, så som att slänga sopor och sopsortera samt vattna blommor.

Mindre frekventa sysslor, exempelvis rengöring av kylskåp, spis och fläkt, avfrostning av kyl och frys samt rengöring av köksskåp och garderober, ska planeras in så att de ryms inom den insats som har beviljats. Transport av avfall till Återvinningscentral (sopstation), saneringsstädning, flyttstädning och fönsterputs ingår inte i begreppet städning. Kunden hänvisas i dessa ärenden till hushållsnära tjänster.

Städning beviljas en gång var 21:e dag.

Trygghetslarm

För personer i ordinärt boende finns möjlighet att få trygghetslarm installerat. Trygghetslarmet fungerar inomhus i bostaden. Syftet med insatsen är att öka den enskildes trygghet och säkerhet i bostaden.

Den enskilde ska betala avgift för trygghetslarm. I ärenden där två sammanboende båda har behov av larm uttas endast en avgift.

Tvätt

Insatsen tvätt innefattar också renbäddning. Du behöver ha tillräckligt mycket kläder för att klara dig mellan tvättillfällena. Strykning utförs i rimlig omfattning. Mangling utförs ej. En förutsättning är att du har tvättmaskin, strykjärn och strykbräda eller tillgång till tvättstuga. Du ska tillhandahålla tvättmedel/sköljmedel. Endast tvätt som tillhör dig som fått insatsen beviljad tas om hand.

Tvätt beviljas en gång var 14:e dag.

 

Kontakt

Socialtjänsten

Helen Wramell
Enhetschef för Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning
Storgatan 22
573 31 Tranås

helen.wramell.ifo@tranas.se

Tfn: 0140- 681 00

Lämna synpunkter

Synpunkter lämnas via Kommunens E-tjänst

Synpunkter & förbättringsförslag

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR