Tranås kommun

Nyckelfri hemtjänst

Du som har, eller ska få hemtjänst eller larm, kommer att få ett elektroniskt låsvred, CareLock, monterat på din dörr.

Ett elektroniskt lås gör att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig, och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner.

Vad är CareLock?

Det är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av dörren, hos dig som är hemtjänstkund. Du själv använder din vanliga nyckel för att låsa upp dörren. Hemtjänsten däremot kommer att använda en kod i sin mobiltelefon för att öppna din dörr. Har du larm och tillsyn på natten kommer personalen från dessa arbetslag också att använda sig av CareLock.

Systemet registrerar också den tid personalen är hemma hos dig.

Det syns inte från utsidan på dörren att vi har monterat det nya låset och det är bara behörig vårdpersonal som kan använda sig av det.

Montering av CareLock

Behöriga montörer besöker dig för att montera CareLock. Låssystemet eller monteringen medför inte någon kostnad för dig.

Portlås

I vissa fall kan vi behöva installera ett portlås om inget nyckelfritt alternativ finns. Portlåset är godkänt av försäkringsbolagen och ändrar inte befintligt skalskydd. Det installeras diskret innanför porten. Det påverkar inte det vanliga låssystemet, de boende använder det vanliga låssystemet.

Kommunen står för kostnaden

Kommunen betalar portlåset i sin helhet, inklusive installation, service och underhåll. Det blir ingen åverkan på dörren och vi återställer den i ursprungsskick om hemtjänstinsatserna upphör.
Vi har skickat ut en blankett till fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsföreningar om medgivande till installation av portlås. De ansvarar för att skicka in blanketten i de fall det är aktuellt.

 

Vanliga frågor och svar

Varför har kommunen infört CareLock?

Det underlättar hemtjänstpersonalens arbete eftersom de då inte behöver hålla ordning på en stor mängd nycklar, eftersom de i fortsättningen kan öppna med hjälp av en kod i mobiltelefonen.

CareLock registrerar också vem som var där, hur länge personen var där. Det innebär en bättre kontroll av att du får din hjälp enligt beslutet. Större trygghet och säkerhet för både dig och personalen alltså.

Kostar det något  för mig?

Nej, det kommer inte att kosta dig någonting.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, CareLock förändrar inte försäkringsskyddet i hemmet. Det befintliga låset är helt oförändrat efter installationen.

Hur lång tid tar monteringen?

Det är enkelt att montera CareLock, beroende på vilket lås det är, hur förutsättningarna ser ut, så tar det mellan 20 och 40 minuter.

Hur vet jag att det är en godkänd montör som kommer hem till mig?

Montören kommer hem till dig tilsammans med personal från hemtjänsten. Detta för att du ska känna dig trygg  och veta att det är rätt person som kommer.

Blir det någon åverkan på min dörr?

Nej det blir ingen åverkan på dörren.

Byts låscylindern så att jag måste byta nyckel?

Nej låscylindern byts inte. Bara vredet byts ut. Det innebär att du använder din vanliga nyckel även i fortsättningen.

Passar CareLock på alla dörrar?

CareLock passar på mer än 95% av alla dörrar.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?

Då spärras telefonen omgående och är helt obrukbar.

Kan vem som helst använda låset för att komma in hos mig?

Nej, endast behörig personal i din hemtjänstgrupp samt larm och nattpersonal om du har de tjänsterna.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?

CareLock har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med CareLock krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning. För att öppna dörren med telefonen anbänds Bluetooth/blåtand.

Kommer jag att få tillbaka mina nycklar från hemtjänsten sedan jag fått det

elektroniska låssystemet?

Hemtjänsten kommer att ha kvar en nyckel för säkerhets skull. Den förvarar vi inlåst i ett skåp i hemtjänstlokalen. Övriga nycklar återlämnar vi till dig.

Vad händer om jag flyttar, byter hemtjänstutförare eller säger upp min hemtjänst.

Då återställer en montör ditt lås till samma skick det var innan vredet byttes.

Blir det någon skillnad för mig som jag bör tänka på när jag använder låset?

Nej ditt lås kommer att fungera precis som vanligt, du låser med vredet eller med din nyckel precis som vanligt.

Hur ofta måste batterierna i CareLock bytas och vem gör det?

CareLock drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. När det är 20% av batteriet kvar får hemtjänsten en signal om att det är dags att byta batteri.

Du behöver inte själv hålla koll på detta, det gör hemtjänsten. Batteribytet är enkelt och görs av personalen från hemtjänsten.

Kontakt

Äldreomsorgen

Pia Rosenlöw Posch
Enhetschef
Tfn: 0140-682 82

Senast ändrad:  2021-04-14

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR