Tranås kommun

Stöd till personer med psykiska funktionshinder

Målgrupp

Den socialpsykiatriska enheten inom Tranås kommun är till för personer som är sjukskrivna, har aktivitetsersättning, sjukersättning, socialbidrag eller är arbetssökande.
Vi berättar gärna mer om vår verksamhet och svarar på frågor, så tveka inte att kontakta oss.

Boende

Inom Socialtjänsten finns Aspagården som är ett särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vi har 15 lägenheter, fördelade på två olika hus. Verksamheten bygger på alla människors lika värde samt en tro att alla har egna resurser, men behöver stöd och hjälp att frigöra dessa.

Boendestöd

Boendestöd är en insats som beviljas som ett tidsbegränsat individuellt behovsprövat bistånd. Boendestöd är en socialpedagogisk insats som ges till personer med eget boende. Syftet är att öka personens möjlighet till att aktivt delta i samhället samt ge stöd och struktur för att klara av vardagsuppgifter. Insatsen innebär ett professionellt stöd.

Målgrupp

Personer mellan 18-65 år med exempelvis psykiska funktionshinder, neuropsykiatriska funktionshinder, personlighetsstörningar, utvecklingsstörning och/eller psykosociala problem.

Daglig verksamhet

Socialpsykiatrins Dagliga verksamhet erbjuder:

 • Social träning
 • Strukturerad daglig verksamhet
 • Anpassad arbetsträning inom egen verksamhet
 • Grön rehabilitering på Rås gård. Utredning och bedömning av färdigheter inför arbete och arbetsträning
 • Arbetsträning ute i reell miljö
 • Anhörigstöd
 • Taktil beröringsmassage
 • Gruppverksamhet för barn och ungdomar med "krångel" i familjen

Personligt ombud

Ett personligt ombud verkar som språkrör för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ombudet är fristående från myndigheter och det är en frivillig och kostnadsfri verksamhet som inte kräver remiss.

Personligt ombud finns för dig som:

 • är mellan 18 och äldre
 • har en långvarig psykisk funktionsnedsättning
 • har omfattande svårigheter i det dagliga livet
 • har behov av samordning av stöd, vård och service

Tillsammans med dig kan vi:

 • klarlägga ditt behov av stöd, vård och service
 • verka för att du ska erhålla dina lagliga rättigheter till stöd, vård och service
 • medverka i kontakter med myndigheter och sjukvård
 • verka för att stöd, vård och service samordnas

Samverkan mellan flera kommuner

Höglandskommunerna samverkar kring resursen personligt ombud. Det personliga ombudet beslutar inte om insatser eller annan myndighetsutövning, tar inte över myndigheternas ansvar för samordning av stöd, vård och service, svarar inte för behandling eller annan vårdinsats som ges inom hälso- och sjukvården och ersätter inte det arbete som utförs av t ex god man, förvaltare med flera.

Kontakt

Socialtjänsten

Biståndshandläggare på Vuxenenheten

Tfn (reception): 0140-688 27

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 8:30-9:30

Stefan Vigren
Enhetschef. Stöd och omsorg. 
Tfn: 0140-688 35

Personliga ombud

Katarina Åhström
076-140 23 48

Agneta Forssell
076-126 76 81

Jan Brask
076- 140 16 29

Teamchef
Carolina Skärland Löfsved
070-379 51 89

Senast ändrad:  2018-06-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR