Tranås kommun

Assistans som ger trygghet i vardagen

Personligt stöd

Personlig assistans innebär att erbjuda ett personligt stöd, som ger personen med funktionsnedsättning trygghet och möjligheter till ett självständigt liv. Assistenten ska vara ett stöd för den enskilde och finnas tillgänglig i olika situationer, under olika tider på dygnet.


Den personliga assistenten ska i möjligaste mån garanteras kontinuitet i stödet för att skapa trygghet för den enskilde och dennes närstående. Målet är att det ska vara ett begränsat antal assistenter knutna till varje behövande. För att ansöka om personlig assistans hos kommunen kontakta våra handläggare.


Kontakt

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn (reception): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR