Tranås kommun

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhälls- och kulturlivet. En ledsagare ger kunden det stöd som krävs för att bryta isolering och få kontakt med andra. För att ansöka om insatsen kontakta en LSS-handläggare.


Som ledsagare är du timanställd eller så kombineras uppdraget med en tillsvidareanställning i annan verksamhet. Är du intresserad av att bli ledsagare, maila thomas.palm@tranas.se

Kontakt

Biståndshandläggare på Vuxenenheten

Tfn (reception): 0140-681 36

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 8:30-9:30

Senast ändrad:  2020-09-28

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR