Tranås kommun

Kontaktperson

Kontaktperson är en medmänniska som ska stötta personer med funktionsnedsättning i att komma i kontakt med andra människor och komma ut i samhället. En kontaktperson ska bryta isolering som kan vara en följd av en funktionsnedsättning. För att ansöka om insatsen ta kontakt med en handläggare.


Som kontaktperson erhåller du ett arvode och en omkostnadsersättning. Är du intresserad av att bli kontaktperson maila, caroline.wahrby@tranas.se 

Kontakt

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn (reception): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR