Tranås kommun

Bostäder med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service är boende som tillhandahåller bostäder för personer med funktionsnedsättning och med behov av stöd och särskild service enligt LSS. Boendeformerna är gruppbostad och servicebostad.


Gruppbostad

Gruppbostad är en boendeform för personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Ett gruppboende består av ett litet antal lägenheter i anslutning till gemensamma utrymmen.

 

Servicebostad

Servicebostad passar dig som har vissa behov av stöd i boendet men också klarar en hel del själv. Servicebostaden består av enskilda lägenheter i ett bostadsområde där de boende har tillgång till gemensamhetslokal och personal dygnet runt.

Har du behov av boende kan du ta kontakt med en handläggare för att gör en ansökan.

Kontakt

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn (reception): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR