Tranås kommun

Vårdnad av barn

Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad. Om föräldrarna inte är gifta när barnet föds blir modern ensam vårdnadshavare. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom att göra en anmälan till skattemyndigheten i samband med att de skriver under faderskapsbekräftelsen. Anmälan kan också göras vid ett senare tillfälle.

Trygghet och försörjning

Att vara vårdnadshavare till ett barn innebär att ansvara för att barnets omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran. Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna delar detta ansvar. Detta sker oberoende om föräldrarna bor ihop eller inte. Välkommen att höra av dig till någon av våra familjerättssekreterare om du har frågor om boende, vårdnad eller umgänge.

När det inte fungerar

Föräldrar kan vända sig till tingsrätten för att göra en så kallad stämningansökan.  För mer information; www.sverigesdomstolar.se

Vid en sådan ansökan brukar tingsrätten kontakta familjerätten för snabbupplysningar, där tingsrätten inhämtar ytterligare uppgifter från socialnämnden.

Efter det kallas föräldrarna med eventuellt ombud till en förberedande förhandling. Där kan parterna komma överens. Tingsrätten kan även besluta om samarbetssamtal och beslutar om en tillfällig dom.

Ibland när processen fortsätter kan tingsrätten besluta om att en utredning ska göras gällande vårdnad/boende/umgänge. I de fall ger tingsrätten i uppdrag till socialnämnden att genomföra en sådan utredning. Det är en ganska omfattande utredning där samtal förs med föräldrar, barn, skola, det görs hembesök etc. I utredningen skriver familjerätten i regel ett förslag om hur tingsrätten ska besluta.

Under hela processen kan föräldrarna komma fram till ett avtal, om de är överens. Avtal skrivs och godkänns hos familjerätten. Ett avtal är likvärdigt med en dom.


Kontakt

Familjerätten


Familjerättssekreterare
Tfn: 0140-687 08

Receptionen: 0140-681 00

Senast ändrad:  2018-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR