Tranås kommun

Fastställande av faderskap

Alla barn som föds av ogift mamma ska få faderskapet fastställt via en bekräftelse av fadern eller genom rättslig prövning. Detta regleras av svensk lagstiftning. Ett fastställande av faderskapet sker hos oss på socialtjänstens familjerätt.

Under vecka 26—30 kan vi inte handlägga frågor om faderskap, på grund av semestertider.

Sammanboende föräldrar

Föräldrar som är sammanboende och är övertygade om att barnet är deras gemensamma kan bekräfta föräldraskapet genom ett gemensamt besök hos oss. I samband med bekräftelsen kan föräldrarna ansöka om gemensam vårdnad. 

Ensamboende föräldrar

Föräldrar som är ensamboende får genomgå en mer omfattande utredning, antingen genom ett gemensamt besök eller genom att man kommer var för sig.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till barnet kan man via DNA-undersökning fastställa faderskapet. DNA-undersökning kan också bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är pappa till barnet.

När faderskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Kontakt

Socialtjänsten Familjerätt


Familjerättssekreterare
Tfn: 0140-687 08

För sammanboende föräldrar:
Tfn: 0140-681 00

Senast ändrad:  2021-06-17

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR