Tranås kommun

Avgifter för boende - äldre

Här nedan kan du läsa om vad som gäller angående avgifter. Du kan även göra en preliminär beräkning av din avgift i vår beräkningstjänst. Dit kommer du genom att klicka här.

KORTTIDSBOENDE

Korttidsplats kostar 105 kr per dygn samt en inkomstrelaterad avgift "service och omvårdnad" som beräknas utifrån ditt avgiftsutrymme med 90 % (nivå 5). Avgiften för korttidsplats minskar ditt avgiftsutrymme för service och omvårdnad med 35,17 kr per dygn. 

Beräkning av avgiftsutrymme

Så här beräknar du avgiftsutrymmet:  
Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital mm)   
-
skatt   
-
nettohyra (= hyra — eventuellt bostadstillägg)   
-
förbehållsbelopp (5 249 kr/ensamstående eller 4 435 kr/sammanboende person)   
-
eventuellt individuellt förbehållsbelopp
___________________________________   
 = AVGIFTSUTRYMME

Är du gift så beräknas avgiftsutrymmet på 50 % av era gemensamma inkomster och kostnader.

Individuellt förbehållsbelopp

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, utgifter för hjälpmedel, arbetsresor mm.

Blanketten "Inkomstförfrågan" lämnas in för beräkning av avgiftsutrymme och där ansöker du även om individuellt förbehållsbelopp.

Maxtaxans regler

Du kan aldrig betala mer än 2089 kr/mån (2019) för service och omvårdnad, trygghetslarm samt hälso- och sjukvårdsavgift. Du kan heller aldrig betala mer än ditt avgiftsutrymme för dessa avgifter.

Maxtaxan räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.


SÄRSKILT BOENDE

När du bor på särskilt boende betalar du fyra olika avgifter

Hyra efter yta och standard (3 724-8 772 kronor per månad)
Måltidsavgift 3 514 kr per månad
Grundavgift  928 kr per månad
Service och omvårdnad, inkomstrelaterad, beräknas utifrån ditt avgiftsutrymme med 90 % (nivå 5)

För hyran har du rätt att söka bostadstillägg från pensionsmyndigheten eller försäkringskassan.

Beräkning av avgiftsutrymme

Så här beräknar du avgiftsutrymmet:  
Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital mm)   
- skatt    - nettohyra (= hyra — eventuellt bostadstillägg)   
- förbehållsbelopp (5 249 kr/ ensamstående eller 4 435 kr/sammanboende person)   
- extra höjning av förbehållsbelopp med 1 419 kr   
- eventuellt individuellt förbehållsbelopp
___________________________________   
= AVGIFTSUTRYMME

Är du gift så beräknas avgiftsutrymmet på 50 % av era gemensamma inkomster och kostnader.  

Individuellt förbehållsbelopp

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, utgifter för hjälpmedel, arbetsresor mm.

Blanketten "Inkomstförfrågan" lämnas in för beräkning av avgiftsutrymme och där ansöker du även om individuellt förbehållsbelopp. (Den finns att ladda ned på hemsidan under "E-tjänster".)

Maxtaxans regler

Du kan aldrig betala mer än 2089 kr/mån för service och omvårdnad, du kan heller aldrig betala mer än ditt avgiftsutrymme för denna avgift.

Maxtaxan räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Avbrottsregler

Avgift för service och omvårdnad samt måltidsavgift reduceras per dag vid inläggning på sjukhus eller om man meddelat detta minst tre dagar innan. Grundavgiften kan inte avbeställas.

Hälso- och sjukvårdsavgift

Avgiften för hälso- och sjukvård för den som är inskriven i Tranås kommuns hemsjukvård är 500 kronor per månad

För den som inte är inskriven i Tranås kommuns hemsjukvård  är avgiften beslutad till 250 kronor per besök eller max 500  kronor per månad.

Hjälpmedelsavgift

Avgift för förskrivet hjälpmedel är 51 kronor per månad oavsett hur många hjälpmedel kund har förskrivna. Avgiften betalas av den som är mellan 18 och 85 år. Är man beviljad insats enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller enbart har arbetstekniska hjälpmedel betalas ingen avgift för förskrivet hjälpmedel.

 

Avgifterna räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Relaterade sidor

Beräkna din boendeavgift

Räknesnurra för att göra en ungefärlig beräkning av din avgift hittar du här.

För mer information om din avgift kontakta handläggarna i Kontakt-rutan ovan.

Kontakt

Socialtjänsten

Ulla-Britt Blomgren
Avgiftshandläggare
Tfn: 0140-687 09
Tisdagar och torsdagar kl 8-16.

Ida Bondesson
Vik administrativ assistent
Tfn: 0140-684 89


Senast ändrad:  2019-05-02

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR