Tranås kommun

Ansöka om boende

När dina behov av vård och omsorg är så omfattande att du inte längre kan bo kvar hemma med hemtjänstinsatser kan du ansöka om att flytta till äldreboende.

Hur ansöker jag?

Om du vill flytta till ett äldreboende måste du ansöka om det. För att få hjälp kontaktar du en handläggare på Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning. Det bokas i en tid för ett hembesök för att diskutera och utreda dina behov och önskemål. Utifrån denna utredning fattas sedan beslut om vilken form av stöd du har rätt till. Läs mer om detta i broschyren "Ditt behov i centrum".

Hur lång tid tar det att få besked?

Handläggaren meddelar beslut inom 6 veckor.

Att bo på särskilt boende

Att bo i äldreboende innebär att du bor i en lägenhet med eget hyreskontrakt. Boendet står för höj- och sänkbar säng och madrass när du flyttar in. I övrigt möblerar du med egna möbler, lampor och gardiner. Du bor i egen lägenhet med tillgång till personal dygnet runt, gemensamma samlingsrum och matsal.

Även på ett särskilt boende är det viktigt att bevara självständighet och att använda sina egna förmågor så långt det är möjligt. Du får därför inte automatiskt hjälp med sådant som du själv kan göra eller kan få tillgodosett på annat sätt.

Vilka boenden finns?

Handläggaren kan berätta mer om de olika boendena som finns i Tranås. Du hittar också mer information genom att klicka här

Avgifter

Information om avgifter för boende hittar du genom att klicka här

Överklaga beslut

Om du får avslag eller delavslag på din ansökan kan detta överklagas hos Förvaltningsrätten i Jönköping tfn: 036-156 500. Vid avslag får du skriftlig information om hur du gör för att överklaga.

Kontakt

 

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn (reception): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR