Tranås kommun

SAMRÅDSHANDLING
Detaljplan för Smörstorp 2.21 (Scoutvik) i Tranås

 

Planens syfte är att skapa möjligheter för nya bostadstomter i anslutning till Hättevägen. Planområde ligger söder om småbåtshamnen vid Seglarvik och öster om Hättevägen med sluttning mot sjön Sommen. Området är ett tidigare skogsområde, obebyggt, planlagt som natur.


Planområdet omfattar ungefär 6100 kvm.

Bygg och miljönämnden har lämnat planuppdrag 2018-05-02.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900.

Samrådstiden gäller från 2020-03-24 till 2020-04-21

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Klara Nilsson
Planarkitekt
Tfn: 0140-681 80

Senast ändrad:  2020-07-03

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR