Tranås kommun

Norra Dalen 6 - SAMRÅD

Detaljplan för Norra Dalen m.fl. i Tranås stad

Detaljplanens syfte är att ge möjligheter för ett effektivare markutnyttjande för parkering inom fastigheten Norra Dalen 6 och Berget 1 samt en anslutning till Norra Dalen 4.

Norra Dalen har ett centralt läge av Tranås centrum och gränsar till Storgatan i väster, Piratens gata i söder och Svartån i öster. Planområdet omfattar ungefär 6400 kvm.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900.
Bygg och miljönämnden beslutade 2016-08-24 om att ge Tillväxtavdelningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.


Samrådstiden gäller från 2019-05-28 till 2019-06-25

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Klara Nilsson
Planarkitekt
Tfn: 0140-681 80

Senast ändrad:  2019-05-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR