Tranås kommun
EKMARKSBERG

KUNGÖRELSE - SAMRÅD

Detaljplan för
del av Ekmarksberg 1:1 m.fl. i Tranås stad

Bostäder vid Falkgatan – Gillesgatan


Detaljplanen har sin grund i ett planprogram som antagits av kommunfullmäktige. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus vid Falkgatan och Gillesgatan. Tre fyravåningshus får uppföras med gemensam entrévåning och garage i källarplan.

Planområdet omfattar ca 0,4 hektar och är beläget öster om Tranås centrum, intill Holavedsgymnasiet. Marken ägs av Tranås kommun.

Planen handläggs med utökat planförfarande.

 

Samrådstiden gäller från 2019-01-17 till 2019-03-13


Samrådsmöte - tisdag 12 februari kl. 18 i Bergasalen,
Piratens gata 9 i Tranås

Samrådsredogörelse för planprogrammet finns att läsa i Stadshuset och
Tranås Direkt.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Susanna Alexandersson
Arkitekt SAR/MSA
Tfn: 0140-681 74

Senast ändrad:  2019-01-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR