Tranås kommun
EKMARKSBERG

KUNGÖRELSE - GRANSKNING

Detaljplan för
del av Ekmarksberg 1:1 m.fl. i Tranås stad

Bostäder vid Falkgatan – Gillesgatan

Detaljplanen har sin grund i ett planprogram som antagits av kommunfullmäktige. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder kombinerat med centrumverksamhet och skola vid Falkgatan och Gillesgatan. Byggnader på två och fyra våningar får uppföras med gemensam entrévåning och garage i källarplan. Markparkering är begränsad till området för nuvarande tennisbana.

Planområdet, på ca 0,8 hektar,är beläget öster om Tranås centrum, område för bostäder mm är ungefär 0,45 ha. Marken ägs till största delen av Tranås kommun.

 

Granskningstiden gäller från 2020-01-08 till 2020-03-09


Välkommen till Informationsmöte

Onsdag 22 januari kl 18.00
Bergsalen, Piratens gata 9, Tranås

Senast ändrad:  2020-01-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR