Tranås kommun
BREDSTORPS PADELHALL

SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för Bredstorps padelhall
del av Bredstorp 3:1 i Tranås

Syftet med detaljplanen är att utöka Bredstorps idrottsområde med nya byggbar mark för padelhall och annan idrottsutövning.


Planområdet är lokaliserat öster om Bäck i östra delen av Tranås tätort vid Bredstorps idrottsplats. Planområdet gränsar till Ydrevägen i öst och Sportvägen i norr.


Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. Planen handläggs med standard förfarande enligt PBL 2010:900

Det bedöms att genomförandet av planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken inte skall upprättas.

Samrådstiden gäller från 2020-09-07 till 2020-10-19 

 

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Carl Carlin
Planarkitekt
Tfn: 0140-681 48

Senast ändrad:  2020-09-09

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR