Tranås kommun

Aktuella detaljplaner

Detaljplaner ute på samråd

Skytteln 19, Sommenforum i Tranås
Samrådstid: 2020-03-20 till 2020-04-22
Läs mer om detaljplanen här


Smörstorp 2.1 (Scoutvik) i Tranås
Samrådstid: 2020-03-24 till 2020-04-21
Läs mer om detaljplanen här

 

 

Överklagade detaljplaner

Norraby Fyra - Antagen av Kommunfullmäktige 2019-09-02.
Skytteln 20 m.fl. - Antagen av Bygg- och miljönämnden 2019-10-21.
Beslut om antagande överklagades och är nu vidare hos mark- och miljödomstolen.

 

 

Karta med detaljplaner under arbete

Klicka på markeringarna på kartan information om de aktuella detaljplanerna.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

tillvaxt@tranas.se


Susanna Alexandersson
Arkitekt SAR/MSA
0140-681 74

Carl Carlin
Planarkitekt
0140-681 48

Linus Leion-Welin
Planarkitekt
0140-682 90

Klara Nilsson 
Planarkitekt
0140-681 80

InfoVisaren

Besök InfoVisaren för mer detaljerad information. Du kan bland annat söka på adresser, mäta avstånd och få fram olika gränsdragningar.

InfoVisaren >>

Senast ändrad:  2020-03-19

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR