Tranås kommun

Sök bygglov på rätt sätt

En ansökan om bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan gör du skriftligen med hjälp av blanketterna som du hittar i högerspalten på den här sidan. Ansökan om rivningslov och marklov gör du på samma blankett som ansökan om bygglov.

Behöver du en kontrollansvarig?

Ja du behöver en kontrollansvarig om du ska bygga ett nytt hus eller göra förändringar med ett större tekniskt ingrepp i en byggnad eller anläggning. Till höger på denna sida får du veta mer om vad en kontrollansvarig är och hur du hittar en.

De här ritningarna behöver du skicka in vid ansökan om bygglov:

Situationsplan skala 1:500 eller 1:400

Situationsplanen ska vid större åtgärder baseras på en nybyggnadskarta som du beställer från bygg- och miljöförvaltningen med blanketten för beställning av nybyggnadskarta. Vid mindre kompletteringsåtgärder kan det räcka med en förenklad nybyggnadskarta eller ett enklare kartutdrag. Alla byggnader som finns på tomten tillsammans med nya bygget ska finnas inritat. Rita även in byggnadens höjd (färdig golvhöjd FG) och avståndet till minst två tomtgränser.

Fasadritning skala 1:100

Byggnadens alla fasader ska vara med. Nuvarande och blivande mark ska finnas inritat tillsammans med väderstreck.

Sektionsritning skala 1:100

Byggnadshöjd, nockhöjd, rumshöjd och takvinkel ska vara inritat.

Planritning skala 1:100

Rita in fast inredning och ange rummets funktion (som till exempel sovrum, vardagsrum och så vidare).

Anmälan om attefallhus eller attefallstillbyggnad

Du behöver i de flesta fall skicka in samma ritningar som vid en ansökan om bygglov när du gör en anmälan om attefallshus eller attefallstillbyggnad. Det beror på att handläggaren fortfarande måste bedöma om bygget uppfyller de tekniska egenskapskraven som finns. 

Du har rätt att överklaga ett beslut

Du har rätt att överklaga ett beslut om bygglov om du inte är nöjd. Även din granne har rätt att klaga på ett beslut om det på något sätt besvärar personen i fråga.

Klagorätt för grannar finns också före ett beslut om en ansökan inte överensstämmer med gällande bestämmelser i området.

Det är alltid bra att själv informera grannar om vilka byggplaner man har.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Storgatan 52
573 82 Tranås

Tfn: 0140-681 51 (exp)
Fax: 0140-176 50

Annelie Lunde Kindstrand
Byggnadsinspektör
Tfn: 0140-681 61

Stefan Drewitz
Byggnadsinspektör
Tfn: 0140-681 42

Senast ändrad:  2021-08-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR