Tranås kommun

Mätning

Kommunens kartmaterial

Metria AB Region Tranås har genom avtal kommunens uppdrag att hålla primärkartan aktuell.

Primärkartan

Tranås kommun har en primärkarta för kommunens tätorter Tranås, Sommen, Gripenberg och Linderås. Data samlas in genom fältmätning. De analoga kartorna låg till grund för den digitala kartan som efterhand kompletteras. I övriga delar av kommunen finns en karta som motsvaras av Lantmäteriets kartverk skala 1:50 000 som är framtagen från satellitbilder.

Nybyggnadskartor

När du söker bygglov behöver du ibland ha en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan redovisar fastighetens gränser, detaljplanens bestämmelser, servitut och nyttjanderätt. Den anger också höjd och läge för anslutningspunkter till vatten- och avloppsanläggningar. Den innehåller också viktig information om gatans höjd efter toppbeläggning, det översta asfaltlagret som läggs när bostadsområdet är färdigt.

Kontakt

Metria AB Region Tranås

Åke Svensson
Regionchef
010-121 81 73

Beställa utstakning:
Fredrik Åkhe
Mätsamordnare
010-121 86 53


Primärkarta àjourhållning, export:
Samuel Hermelin
MBK-ingenjör
010-121 88 69

Metria AB,
Smedjegatan 3
573 31 Tranås


Beställning av nybyggnadskarta:
Öppna blankett om beställning av nybyggnadskarta

Senast ändrad:  2020-06-03

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR