Tranås kommun

Norraby IV

Flygbild över Norraby 4 med illustration över tomter.

Beslut om tilldelning av markanvisning togs i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07. Markanvisningen tilldelades SE-Bygg och GBJ-Bygg.

Utvärderingsgruppen anser att dessa förslag bidrar till att förverkliga kommunens ambitioner att skapa en stadsdel med en enhetlig variation, en blandning av upplåtelseformer och hustypologier som bäddar för ett spännande område med en blandning av olika invånare och hushåll. Förslagen bidrar till ett enhetligt men varierat gaturum med höga arkitektoniska kvaliteter som skapar långsiktiga värden för såväl kommunen, bostadsutvecklarna och de kommande invånarna i stadsdelen.

GBJ bygg har i samarbete med Studio Ekberg AB fått uppdraget att uppföra lägenheter som bostadsrätter i kedjehusutförande och SE-Bygg AB ska i samarbete med THB Bygg AB och FOJAB arkitekter AB uppföra lägenheter som äganderätt i kedjehusutförande.

Pågående entreprenad med infrastruktur beräknas bli klar mitten av november 2021.

Nedan ser ni förslag på utformning av husen från respektive entreprenör.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR