Tranås kommun

Markanvisning – Norraby IV

Flygbild över Norraby 4 med illustration över tomter.


Tranås kommun har bjudit in intressenter att anmäla sig i urvalsprocessen för att få möjligheten att uppföra grupphus, radhus eller mindre flerfamiljshus inom pågående exploateringsområde Norraby IV. Pågående entreprenad med infrastruktur beräknas bli klar 31 oktober 2021.

Kommunen har genomfört ett utskick till samtliga företag, cirka 40 stycken, som är med på exploatörslistan för bostäder. I första omgången önskar vi att de som är intresserade i att få tilldelning, återkommer med beskrivning av förslag till byggnation enligt detaljplan och angivna Kvalitets- & gestaltningsprinciper. Slutdatum för detta var 16 april och vi har mottagit totalt 12 mycket bra förslag.

En urvalsgrupp kommer att välja ut ett antal förslag att arbeta vidare med där tankar och idéer utvecklas för att skapa en god boendemiljö och en sammanhållen byggnation inom de fyra kvarteren som är föremål för tilldelning. Slutligen väljs mellan en till fyra byggherrar ut för att teckna markanvisning med kommunen.

Nedan syns de förslag som har inkommit.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR