Tranås kommun

Fröafall - Symfonigatan

Fröafall – Symfonigatan innehåller 7 villatomter. Tomterna skall bebyggas med bostäder, med specifik tillhörande byggrätter. Detaljplanen anger byggrätterna.

Kostnad ca: 270 000 - 400 000 kr.

Storlek ca: 775 - 1 170 kvm.

Fröafall

Området ligger i Fröafall som är ett bostadsområde i södra delen av Tranås. Området ligger sydväst om bostadsområdet Junkaremålen och norr om Åsens hagar vilket omges av två gator, Råsvägen i öst och Fröafallsvägen i väst. Området är direkt kopplat till flera grönområden såsom naturreservatet Illern och kommunens centrala gröna lunga Östanåparken. Området ligger strategiskt med närhet till flera skolor och service.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR