Tranås kommun

Fröafall - Symfonigatan

Fröafall – Symfonigatan innehåller sju villatomter. Tomterna skall bebyggas med bostäder, med specifik tillhörande byggrätter. Detaljplanen anger byggrätterna.

Kostnad ca: 270 000 - 400 000 kr.

Storlek ca: 775 - 1 170 kvm.

Området

Symfonigatan ligger i Fröafall som är ett bostadsområde i södra delen av Tranås. Området ligger sydväst om bostadsområdet Junkaremålen och norr om Åsens hagar vilket omges av två gator, Råsvägen i öst och Fröafallsvägen i väst. Området är direkt kopplat till flera grönområden såsom naturreservatet Illern och kommunens centrala gröna lunga Östanåparken med närhet till flera skolor och service.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR