Tranås kommun

Markanvisning – Fröafall 2:1(Tilldelad)

Tranås kommun inbjuder härmed intressenter att anmäla sig i urvalsprocessen för att få möjligheten att bygga på del av fastigheten Fröafall 2:1 i Tranås kommun. Utvalda byggherrar kommer i dialog med kommunen att arbeta vidare med tankar och idéer, handlingar och ritningar. Kommunen kommer att tilldela markanvisningar till de av byggherrarna som bedöms ha den bästa helhetslösningen. Som byggherre kan ni vara intresserade av en eller flera fastigheter i området.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSau), som beslutar om markanvisningar på kommunal mark, har gett Tillväxtavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till byggherrar som vill exploatera området, Fröafall 2:1.

Inbjudan (PDF 1.4mb)

Detaljplan (PDF 2.8mb)

Tomtkarta (PDF 410kb)

Grundkarta (PDF 385kb)

Grundkarta (DWG 8.1mb)

Projekteringshandlingar för gata/va (DWG 2.7mb)

Geoteknik (PDF 5mb)

Senast ändrad:  2020-05-26

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR