Tranås kommun

OBS!
Kommunstyrelsen har beslutat 2019-02-05 § 46 att utbetalning av resebidrag för högskolestuderande ska upphöra f. o. m vårterminen 2019, p g a besparingsskäl.
Du som är berättigad resebidrag för höstterminen 2018 kan fortfarande skicka in din ansökan.

 

Tranåsbo och högskolestuderande på annan ort.

Resebidrag

Tranåsbor som är högskolestuderande, folkhögskolestuderande eller yrkeshög-skolestuderande kan erhålla ett resebidrag på 50% av den totala resekostnaden.

För att vara berättigad till resebidrag gäller att man ska:

  • Vara boende och folkbokförd i Tranås kommun.
  • Bedriva högskole/universitetsstudier eller yrkeshögskolestudier på heltid
  • Dagpendla med kollektivtrafik till högskoleorten.

En bedömning görs också av vad som anses vara rimligt avstånd för pendling. Resekostnad beviljas inte för gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar eller komvux.

För att bli beviljad rabatterade kollektivtrafikresor ska man efter varje termin skicka in:
Ifylld ansökan med underskrift
Studieintyg där det framgår att studierna bedrivs på heltid samt terminens längd, och att man klarat minst 22,5 poäng per termin. Antagningsbesked eller registeringsintyg godtas ej!
Kvitto på betalda biljetter/kort.

Utbetalningen sker på ditt bankkontonummer, terminsvis i efterskott.

Resebidraget gäller för halva biljettpriset och beviljas för resor under tiden 15 augusti-15 juni samt under högst åtta terminer per individ. Inom Östgötatrafiken finns möjlighet att köpa årskort innebärande att man betalar för nio månader men kortet gäller för tolv månader. Studerande som väljer att köpa årskort får ersättning med 25%/termin av vad årskortet kostar.

Utbetalning sker 1 gg/månad, efter den 27 i varje månad.

Ansök för ditt resebidrag online eller skriv ut blanketten och skicka in.

Ansök om resebidrag online via våra E-tjänster

Kontakt

E-tjänster

Ansök om resebidrag online via våra

E-tjänster

Senast ändrad:  2019-02-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR