Tranås kommun

Studiedag med språket och leken i fokus

Publicerad 2019-12-13

Den 6 december höll fritidshemmet stängt för fortbildning inom språkutveckling och leken som pedagogiskt verktyg.

När den pedagogiska personalen på fritidshemmen i Tranås kommun stängde för fortbildning fanns det mycket att samtala om. Denna studiedag kom at handla om både språket och leken.

Den första delen av förmiddagen fick fritidspersonalen information om vilken roll modersmålet spelar inom fritidsverksamheten. På plats fanns två studiehandledare, modersmålslärare och även ansvarig rektor för modersmål och studiehandledning. Personalen fick se en kort film inom ämnet för att, i smågrupper, diskutera hur man arbetar språkutvecklande inom fritidshemmet.

På eftermiddagen hade Gustav Sundh, som bjudits in att föreläsa. Gustav Sundh är bland fritidshem kanske mer känd som Skolgårdsläraren. I sin föreläsning pratade Gustav om en skolgårdslärares förutsättningar och uppdraget. Han betonade att man får ett mandat från eleverna genom att vara ut på rasterna och vara närvarande. Han talade även om vikten av att rastaktiviteter ska ha ett syfte och att inkludera alla elever på många olika platser på skolgården. Gustav betonade att ett stort uppdrag är att skapa goda förutsättningar för leken. Hans bidrag till skolgårdsregler är att skriva vad man får göra istället för tvärtemot. En viktig punkt inom undervisninge, menar Gustav, är att tänka på är: vad, hur, varför och för vem.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR