Tranås kommun

Fortbildning för lärarna på studiedagen

När eleverna fick en ledig dag ägnade lärarna studiedagen åt fortbildning. Bedömning, LegiLex, digitalt lyft och handledarutbildning var några av områdena som de jobbade med.

Den 18 september stod det studiedag på schemat, men vad händer egentligen när eleverna inte är på plats? Denna studiedag startade med gemensam information i Holavedsgymnasiets aula varefter lärare och annan pedagogisk personal arbetade med olika arbetsområden under resten av dagen.

Fröafallsskolan och lärare i svenska bjöds in till föreläsning där Sara Magnusson från LegiLexi kom och berättade om deras verktyg. Därefter fick lärarna i workshop arbeta praktiskt med verktyget. Även i andra delar av verksamheten jobbade man vidare med det digitala lyftet.

För lärare som tar emot lärarkandidater från Linköpings universitet och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping fanns det möjlighet att få ta del av Åsa Scharffs handledarintroduktion. Då Tranås är en av de kommuner som har Övningsskolor för lärarstudenter blev det lite ny information.
– Att vi har blivit utvalda till att ha övningsskolor är ett fint förtroende och bra för våra skolor. Vi har övningsskolor från förskolan upp till gymnasiet, säger Åsa.
Hon menar att detta ger Tranås kommun en högre koncentration av lärarstudenter vilket även innebär högre kompetens och ett tätare samarbete med lärosäten. Något som bara är positivt, menar Åsa Scharff.

Lärare gavs även möjlighet att arbeta med SKUA-projektet. SKUA som står för Språk- och Kunskapsutvecklande Arbetssätt är inte tänkt för enbart svensklärarna utan något som lärare behöver arbeta med inom alla ämnesområden.

 

Sara Magnusson från LegiLexi berättar om stiftelsens verktyg

Sara Magnusson från LegiLexi berättar om stiftelsens verktyg

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR