Tranås kommun

Förskolepresonal diskuterar barnkonventionen

2020-03-10 Under måndagen hölls förskolorna i Tranås kommun stängda för förskolepersonalens fortbildning.På schemat för dagen stod barnkonventionen och hur den implementeras i verksamheten.

Hasse Gustavsson, föreläsare inom förskolepedagogik, står på scen framför Tranås kommuns förskolepersonal

När personal från kommunens förskolor bänkades i Junkaremålens aula under måndagen var det för att lägga fokus på barns rättigheter. Trots att Barnkonventionen antogs 1989 så har den blivit lagstadgad först sedan januari i år. På plats fanns Hasse Gustavsson för att föreläsa och guida personalen genom olika fokusområden inom barnkonventionen. Hasse har under flera år jobbat som rektor och förskolechef och arbetar nu som föreläsare inom förskolepedagogik.

Hasse Gustavsson har tidigare varit på plats i kommunen då han föreläste för personal inom pedagogisk barnomsorg för att sedan föreläsa för personal inom förskola. Senast Hasse var på plats låg fokus på den förnyade läroplanen och denna gång låg fokus på barnkonventionen. Personalen fick en genomgång för att sedan gruppvis diskutera de frågeställningar som Hasse Gustavsson presenterade.
– Vi valde att lägga upp Hasses genomgång på två tillfällen för att det inte bara ska bli korvstoppning. Nu får personalen tillfälle att diskutera innehållet, berättar Annelie Johansson som är förskolechef för Nötskrikans och Åsvallehults förskola.
Annelie menar att den tid mellan föreläsningar ger tid till reflektion och nya idéer. Annelie tycker även att tillfällen som dessa är väldigt värdefulla då all personal inom förskola får samma information vilket möjliggör en fortsatt diskussion efter studiedagen.
– Det är av stort värde att all förskolepersonal i kommunen nu får samma information, säger Annelie Johansson

Stor del av dagen handlade om barns rätt till integritet som förankrades i baarnkonventionen och mynnade ut i diskussion kring hur man arbetar inom förkolans verksamhet med just detta.
– Det är intresssant att arbeta med barnkonventionen och det har gett nya tankar, framför allt att den lyfter barns rättigheter och inte skyldigheter, säger Lotta Samuelsson som arbetar på Kungsparkens förskola.
Lotta tar även upp hur arbetet efter studiedagen bör fortsätta och vikten att lyssna på barnens tankar och åsikter.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR