Tranås kommun

Naturvetenskap och Teknik för Alla

NTA – Naturvetenskap och teknik för alla, är ett skolutvecklingskoncept som riktar sig mot ämnena biologi, fysik, kemi och teknik i förskolan och grundskolan.

1997 startade NTA som ett projekt i Linköpings kommun, detta har sedan dess utvecklats till ett skolutvecklingskoncept inom NO och teknik. Detta har sedan spridit sig runt om i landet. NTA är en ekonomisk förening som ägs av ca 150 medlemmar. Medlemmarna är främst kommuner men även friskolor finns representerade. Tranås kommun har varit medlem i NTA sedan 2004. Flera förskolor och alla låg- och mellanstadieskolor i kommunen arbetar med NTA.

20 teman från fk-högstadie

I NTA är grundfilosofin att barnens frågor ska vara i centrum. Det finns drygt 20 olika teman som sträcker sig från förskolan till högstadiet. Elever i Tranås kommun kommer under sin skoltid stöta på ca 10 olika NTA-teman inom naturvetenskap. Eleverna tränas i ett naturvetenskapligt arbetssätt och får använda sina kunskaper i verkliga sammanhang.

Lärarna får genom konceptet tillgång till det NO-material de behöver i den blå temalådan, men de får också utbildning och tillfälle att nätverka med andra pedagoger.

NTA-konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik:

  • ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund
  • tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar
  • kontinuerlig kompetensutveckling av pedagoger/lärare
  • fortlöpande utvärdering av elevernas lärande
  • samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet

Kontakt

Naturvetenskap och teknik för alla

Anette Eek
NTA-samordnare i kommunen
Tfn: 0140-684 75

Senast ändrad:  2020-08-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR