Tranås kommun

För barn 4-8 år

Musiklek
Här får barnen sjunga, spela på enkla instrument och röra sig till musik. De får en sångskatt samtidigt som språkutveckling och kroppens motorik stimuleras.
För barn 4-5 år. 300 kr/ termin


Suzuki

Suzukimetoden är utarbetad för tidig inlärning på ett lekfullt sätt och utgår från gehöret.
Den innebär två speltillfällen per vecka tillsammans med föräldern.
Gäller fiol/altfiol.
Från 6 år. 300 kr/ termin


Cellorytmik
Genom rörelse och dans, puls och rytm, sång, motorik, gehörsträning, samspel mm lär man sig grunderna i musik och att spela cello.
En grupplektion i veckan på 30 min då även en förälder är med.
Från 6 år. 300 kr/termin

Körlek
Vi lockar fram sångglädjen genom att leka och sjunga tillsammans,
och ibland kanske även för andra!
För barn 6-7 år. 300 kr/termin


Flöjtlek
I en mindre grupp, spelar och leker vi fram flöjttoner.
Från 6 år. 300 kr/termin


Intro
En prova-på-musikskola för dig som går i 2an. (8år) Du får under sju st fyraveckorspass chans att prova olika instrument. Varje pass avslutas med ett litet uppspel för föräldrar, syskon och vänner. 300 kr/termin

Kontakt

Förvaltning eller avdelning

Förnamn Efternamn
Titel
Tfn: 0140-681 00

Senast ändrad:  2020-06-03

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR