Tranås kommun

Kulturskolans Stödförening

Stödföreningen hjälper Kulturskolan med praktiska göromål i samband med konserter, resor, läger osv. Årsavgiften och intäkter från lotteriförsäljning används till elevstipendier, bidrag till resor, vissa speciella inköp och fika vid repetitioner mm.

Medlemsavgiften är 150 kr per familj/läsår
Betala till Bankgiro 5803-8902

Tack!

Om du är intresserad av att engagera dig i Stödföreningen, kontakta Kulturskolan för vidare kontakt.

Senast ändrad:  2018-08-02

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR