Tranås kommun

Anmälan, avgift och villkor

BETALNINGSVILLKOR

Priser

Priset för Kulturskolans kurser framgår i kurskatalogen. I kundvagnen visas det totala priset samt eventuella övriga avgifter. Ytterligare betalningsvillkor finns angivet i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.
Instrumenthyra kan tillkomma i de fall det är aktuellt och faktureras under pågående termin.

Kursanmälan och köp av kurs

Anmälan till önskad kurs och köp av kurs sker i kurskatalogen. Om du under köpprocessen ångrar några kurser du valt, trycker du på "Ta bort" i din kundvagn och kursen tas då bort. Du har möjlighet att korrigera de val du gjort tills du har bekräftat betalningen.
Köpet genomförs och är definitivt när du godkänner betalning och full avgift debiteras från startdatum av aktuell, påbörjad kurs.

Kursanmälan och köp av terminskurs är bindande och löper tillsvidare med terminsvis fakturering till dess att du som kund aktivt säger upp din plats. En påminnelse om möjligheten att avboka och säga upp aktuell kurs skickas ut via e-post i god tid före terminsstart.

Godkännande av kurs eller instrumenthyra innebär betalningsskyldighet.

Bekräftelse och betalning

När du bokar din plats får du en bekräftelse till din angivna e-postadress med information om plats, dag, tid och lärare. Har du inte fått en bekräftelse via e-post, var vänlig kontakta Kulturskolan på tel: 0140-682 31 eller via e-post: kulturskolan@tranas.se

Köpet genomförs och bokningen är klar när du betalar med valt betalningssätt eller när du godkänner betalning via faktura. Om du har valt att få en faktura, skickas den till angiven adress inom 60 dagar efter bokning av kurs. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt Inkassolagen.
OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Ångerrätt

Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Ångerrätten börjar löpa den dag då köpet genomförs.
Meddela Kulturskolans expedition via telefon eller e-post om du vill ångra ditt köp.
OBS! Det är inte tillräckligt att du avanmäler dig till läraren! I ditt meddelande till oss måste det tydligt framgå att du ångrar ditt köp samt elevens namn, födelsedatum och ämne/kurs.

Ångerrätten gäller inte om du påbörjar kursen inom de 14 ångerrättsdagarna.

Avbokning av plats

Om du under terminens gång bestämmer dig för att sluta på kursen ska du skriftligen meddela Kulturskolan så fort som möjligt. Skicka ett brev eller e-post till kulturskolan@tranas.se. Ange då elevens namn, födelsedatum och ämne/kurs. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

Du har rätt att avboka platsen senast dagen före kursen börjar, utan avgift.

Om en elev inte kommer till de tre första lektionerna på en termin utan att meddela Kulturskolan anser vi att eleven slutat, då avbokas eleven och platsen blir ledig för andra att söka. Platsen måste ändå betalas av eleven som slutat och ingen avgift återbetalas. Om faktura valts som betalningssätt kommer en faktura att skickas.

Sjukdom eller skada

Vid sjukdom/skada kan platsen avbokas och relevant del av avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyget skickas till Kulturskolan via brev eller e-post: kulturskolan@tranas.se.

Terminskurs/Kort-kurs
Vid köp av terminskurs gäller avgiften för aktuell kursplats under en termin.
Antal lektionstillfällen under en termin kan variera och med lektionstillfälle menas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter, föreställningar, utställningar och liknande.
Begreppet kort-kurs används för kortare kurser med fastställt antal veckor och lektionstillfällen.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs

Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avboka kursen och få tillbaka kursavgiften. Detsamma gäller om Kulturskolan ändrar dag för kursen och du inte längre kan delta.
Inställda kurser eller ändrade tider meddelas via sms eller e-post. Det är därför viktigt att du alltid har dina kontaktuppgifter aktuella på din ”Min sida”.

Inställda lektioner/tillfällen

När det är möjligt sätter Kulturskolan in vikarie om ordinarie lärare är frånvarande. Kulturskolan kompenserar vanligtvis inte med ytterligare undervisningstillfällen vid inställda lektioner. Inställda lektioner meddelas via sms eller e-post. Det är därför viktigt att du alltid har dina kontaktuppgifter aktuella på din ”Min sida”.
Om en elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan infinna sig till lektion, räknas det ändå som ett lektionstillfälle.

Vill du fortsätta på din kurs även nästa termin?

Då behöver du inte göra någonting!
Har du bokat en eller flera terminskurser behåller du respektive kursplats till dess att Du aktivt väljer att säga upp din plats (se villkor för Avbokning av plats).
Inför kommande termin skickar Kulturskolan en påminnelse om möjligheten att avboka och säga upp aktuell kurs. Denna påminnelse skickas ut via e-post i god tid före terminsstart.

Kontakta kulturskolan

För frågor kring din anmälan till Kulturskolan eller om vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till Kulturskolan med e-post: kulturskolan@tranas.se. Du kan även ringa oss på tel: 0140-682 31.

Besöksadress: Tingsvägen 4

Postadress: Tranås kommun, Kulturskolan, 573 82 Tranås

Priser:

Instrumentalspel - 750 kr/termin
Dans och teatergrupper - 520 kr/termin
Introduktionskurser - 300 kr/termin

Instrumenthyra - 250 kr/termin
Att delta i någon ensemble är gratis om man spelar ett instrument.

Kontakt

Kulturskolan
Tingsvägen 4
573 35 Tranås

Tfn: 0140-682 31

kulturskolan@tranas.se

Senast ändrad:  2020-12-21

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR