Tranås kommun

Barn - och elevförsäkring

Tranås kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdommar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Skadehantering

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: https://www.protectorforsakring.se  tryck Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring

E-mail: skador@protectorforsakring.se  
Tel: +46 (0)8-410 637 00

 

Skador som inträffat före 2017 anmäls till Folksam 0771-960 960.Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR