Tranås kommun

Ungdomscoachen hjälper dig som står utanför skolan


Ungdomscoachen hjälper dig som inte går i skolan

Om du är mellan 16 och 20 år och inte har någon sysselsättning så har kommunen ett ansvar för att ta kontakt med dig. Det heter Kommunalt aktivitetsansvar. Det innebär att kommunen erbjuder dig individuella åtgärder för att öka dina chanser till ett vidare steg i livet och en hållbar sysselsättning.

En coach som stöttar

I Tranås finns en Ungdomscoach som kommer att ta kontakt med dig om du valt att hoppa av eller inte har påbörjat gymnasiet. Coachens uppgift är att stötta dig så att du kan få en sysselsättning. Du kommer att bli erbjuden olika individuella åtgärder där du och coachen kartlägger din situation och därefter anpassar åtgärder till vad som passar bäst för just dig.

Därefter kan du få hjälp med:

  •  att träffa studie- och- yrkesvägledare
  • ansöka till olika utbildningar
  • att söka arbete eller praktik
  • att få stöd vid besök hos olika myndigheter, t ex Arbetsförmedlingen
  • att söka vård, om du t ex behöver samtalsterapi eller annan sjukvård
  • individuella stödsamtal eller motiverande samtal för att du t ex ska få bättre självförtroende och självkänsla, ta initiativ eller få en tydligare bild av vad du vill göra med ditt liv.


Du kan också själv kontakta ungdomscoachen, se kontaktuppgifter. 


Kontakt

Ungdomscoach

Sebastian Johansson
076-495 50 30

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2018-09-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR