Tranås kommun

Skoldatateket

Skoldatateket vänder sig till barn och elever, pedagoger och vårnadshavare från förskoleklass upp till gymnasiet, för att stödja användadet av digitala lärverktyg i undervisningen.

Vårt uppdrag

I vårt uppdrag ingår att visa på möjligheter att använda digitala lärverktyg för att öka elevernas måluppfyllelse, framförallt elever i läs- och skrivsvårigheter. dyslexi och elever i koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter.

Skoldatateket är en del av Elevhälsan i Tranås kommun.

Vi arbetar med

  • fortbildning av pedagoger kring digitala lärverktyg, deras användningsområden och vilka möjligheter de kan öppna i pedagogens verksamhet
  • utprovning och utbildning av digitala lärverktyg för elever i behov av dessa
  • utlåning av digitala lärvektyg, exempelvis surfplattor och datorer med utvalda applikationer av nyheter inom området IKT-pedagogik
  • bevakning av nyheter inom områder IKT-pedagogik

Verktyg

Vi hjälper dig att prova ut verktyg till elever i behov av särskilt stöd. Genom vår låneverksamhet finns möjligheter för kommunens skolor att under begränsad tid testa olika verktyg.

Kontakt

Skoldatatek

Ann-Sophie Sundén
Lärare
Tfn: 076-496 44 91

Susanne Egermo
Lärare
Tfn: 076-496 45 69

Dokument & manualer

Senast ändrad:  2018-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR